Diagnostika motoru - motortester BOSCH, VAG, LPG + CNG  cena 
bez DPH s DPH
diagnostika motory (benzín, diesel) - včetně vyčtení ŘJ 495,00 600,00
diagnostika motoru (LPG, CNG) včetně vyčtení ŘJ 578,00 700,00
výmaz závad z ŘJ (benzín, diesel, LPG, CNG)                               289,00 350,00
vynulování servisního intervalu                       289,00 350,00

 

Diagnostika, test a servis benzinových vstřikovacích ventilů (ASNU) cena 
bez DPH s DPH
čištění v ultrazvukové lázni - 1 kus 165,00 200,00
kontrola činnosti vstřiků - 1 kus 206,00 250,00
celkový servis vstřiků (vyčištění, kontr. činnosti, výměna filtru) - 1 ks 454,00 550,00
     

 

Elektromechanické práce - konfortní elektronika cena 
bez DPH s DPH
vyhledávání závad v elektroinstalaci, jejich odstranění (u  450,00 540,00
opravy se účtuje každých započatých 10 min z hod. sazby)
montáž konfort. autopříslušenství 450,00 540,00
kontrola kapacity autobaterie 40,00 48,00
kontrola dobíj. alternátoru+kapacity bat. 60,00 72,00

 

Geometrie náprav cena 
bez DPH s DPH
kontrola geometrie přední nápravy bez seřízení 330,00 400,00
kontrola geometrie zadní nápravy bez seřízení 330,00 400,00
Kontrola a seřízení geometrie vozidla 413,00 500,00

 

Pneuservis cena 
bez DPH s DPH
vyvážení 1 ks pneu (demont + mont) 80,00 96,00
přezutí + vyvážení 1 ks + (demont + mont) 151,00 181,20
zalepení bezduš. pneu + vyváž + (demont + mont) 181,00 217,20

 

Práce mechanické cena 
bez DPH s DPH
osobní vozidla  375,00 454,00
dodávková vozidla 450,00 540,00
výměna brzdové kapaliny s ABS 590,00 708,00
výměna brzdové kapaliny bez ABS 450,00 540,00
zhotovení brzd. trubky 105,00 126,00
výměna převod., motor. oleje  120,00 144,00
     
Opravy většího rozsahu cena 
bez DPH s DPH
opravy většího rozsahu smluvní ceny
karosářské práce
montáž klimatizace
montáž a demontáž LPG dle doporučení dodavatele
montáž konfortní elektroniky
mechanické a elektronické zabezpečení vozidel
předehřevy a vytápění vozidel
servis vstřikovacích jednotek

 

Servisní práce klimatizací cena 
bez DPH s DPH
kontrola tlaku v okruhu klimatizace, kontrola funkčnosti, každých započatých 30 minut 225,00

270,00

odsátí chladiva z okruhu klimatizace, vážení, recyklace a doplnění chladiva, cena chladiva dle aktuální ceny nákupu v době plnění cena v době nákupu  
 Cladivo  R 134a;      R 1234y    
zkouška tlakem a vysušení okruhu klimatizace dusíkem 289,00 350,00
čištění klimatizace - dezinfekce  330,00 400,00

 

Prohlídky vozidel cena 
bez DPH s DPH
předprodejní - základní prohlídka 250,00 300,00
podvozek + geometrie + brzdy 413,00 500,00
podvozek + geometrie + brzdy + diagnostika motoru (ŘJ) 500,00 600,00

 

Servisní úkony se účtují  v hodinové sazbě podle doporučených normo časů pro

jednotlivé značky vozidel a pracovní úkony.

Za vícepráce se považují  - demontáže krytů při diagnostice nebo výměně olejů,

                                   - uvolňování zkorodovaných šroubů jinými nástroji a další.

 

Poskytování technických informací, informací k servisním podskupinám  100,- až

150,-Kč při tisku informací. 

Zapůjčení servisních pomůcek  150,- až 200,- Kč na 1 den např. (přípravky pro

nastavení rozvodů), pouze však po zakoupení materiálu v naší prodejně.

 

Reklamace se řídí reklamačním řádem vyvěšeným v provozovně!   

 

Pokud není zakázka uhrazena po ukončení opravy i přes výzvu k úhradě, má  

autoopravna právo účtovat smluvní pokutu ve výši 0,3% z dlužné částky za každý

započatý den.

Autoopravna má právo účtovat poplatek za parkovné v částce 100,-Kč za 1 den,

pokud nebylo vozidlo po opravě přes opakovanou výzvu zákazníka  zákazníkem

vyzvednuto.

 

Z uvedených cen je možno dohodnout slevy až do výše 10%.